Management financiar. Plan şi realitate.

Pentru a putea stăpâni noţiuni privind managementul financiar, este necesar să înţelegi foarte rapid felul în care funcţionează contabilitatea. Noţiuni că bilanţul, contul de profit şi pierderi, raportul de cash-flow – sunt stâlpii pe care se bazează managementul financiar, analiza evoluţiei financiare a afacerii pe care o conducem.

Decizii în privinţa plăţii colaboratorilor, furnizorilor, dezvoltării unei activităţi sau a alteia, specializării pe un anumit domeniu, sunt mult mai uşor de luat atunci când înţelegem datele financiare în dinamica lor. Cele mai importante par a fi întrebările pe care trebuie să ni le adresăm, pentru a înţelege felul în care evoluează afacerea noastră. Nu este nevoie să fim „contabili” pentru a folosi ceea ce ne oferă rapoartele contabile, la fel cum nu este nevoie să fim economişti pentru a înţelege în mare comportamentul financiar al afacerii noastre, manetele pe care trebuie să le acţionăm pentru a o stimula într-o direcţia sau alta.

Managementul financiar este, în aceeaşi măsură, o ştiinţă a previziunilor pe cât este o ştiinţă a realităţii. Gradul în care acestea două se întâlnesc depinde de gradul de înţelegere al celor care le modelează.

La sfârşitul cursului, participanţilor nu li se va mai părea o limbă de neînţeles, atât contabilitatea cât şi managementul financiar. Ei vor putea să ia decizii educate şi informate în privinţa afacerii pe care o conduc.

Modul susținut de:

Ionuț Pătrăhau

Ionuț Pătrăhău și-a început cariera ca antreprenor, înființând compania de brokeraj Top Invest, pe care a vândut-o, după patru ani, …

Mai mult